عناوین مطالب وبلاگ Psychedelia Music E-Zine

New Address :: یکشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٩
Top Rock Songs Part II :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
Exclusive Interview With Anathema+Download New Album :: چهارشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
Interview With Steven Wilson Part Two :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
Interview With Steven Wilson Part One :: سه‌شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۸۸
Good Music , Bad Music :: پنجشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸۸
Top Rock Songs Part I :: جمعه ٦ شهریور ۱۳۸۸
Radiohead & Muse :: پنجشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸۸
Riverside Album Review :: جمعه ٢۳ امرداد ۱۳۸۸
Porcupine Tree :: دوشنبه ٥ امرداد ۱۳۸۸
Anathema Interview :: جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸
Metallica Is Dead :: پنجشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٧
Death Magnetic Download :: جمعه ۱٥ شهریور ۱۳۸٧
All Hope Is Gone :: چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧
Thirty Seconds To Mars :: دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٧
Matthew Bellamy :: دوشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸٦
Alternative Rock :: جمعه ۱٩ امرداد ۱۳۸٦
Some Kind Of Metallica :: پنجشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸٦
Godsmack Interview :: یکشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٦
All About Rammstein :: پنجشنبه ۳ خرداد ۱۳۸٦
Manowar Gods Of War :: دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۸٦
Maynard James Keenan :: سه‌شنبه ۸ اسفند ۱۳۸٥
About Bush Band :: شنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٥
Gavin Rossdale :: سه‌شنبه ٢٦ دی ۱۳۸٥
Imagine :: چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥
All About Creed :: پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٥
Interview With Korn :: چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٥
Ill Nino Part II :: شنبه ۱ مهر ۱۳۸٥
Ill Nino Part I :: یکشنبه ۱٢ شهریور ۱۳۸٥
Stone Sour III :: یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٥
Stone Sour II :: جمعه ٢٠ امرداد ۱۳۸٥
Stone Sour :: شنبه ۱٤ امرداد ۱۳۸٥
Cold Band :: شنبه ۳۱ تیر ۱۳۸٥
Interview With HEAD :: سه‌شنبه ٦ تیر ۱۳۸٥
Stone Sour New Album :: دوشنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٥