Survivor

 

درخواست آلبوم های Survivor

توضیح : خیلی ها این گروه رو نمیشناسن این گروه یک گروه راک آمرکایی است

درخواست فول آلبوم از چاووش