چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٥
Imagine

Tags

john lennon جان لنون، imagine ترجمه، lyric شعر، a perfect circle

A Perfect Circle Lyric

 

 

 

 

 

Lyric : Imagine

Original By John Lennon

Album : eMOTIVE

Year : 2004

 

 

 

 

 

 

 

با سلام خدمت دوستان عزیز و متال بازان گرامی .

 

دوستان این پست من با پست های چند ماه اخیر کمی تفاوت دارد . تفاوت از آن جهت که در چند ماه اخیر فقط به ترجمه محض می پرداختم و کوچکترین دخالتی در متن نمی کردم و در یک جمله : نظرات خود را منعکس نمی کردم اما از آنجائی که قبلآ چنین نوع نگارشی داشتم در این پست سعی کردم به مانند گذشته نظرات شخصی خود را منعکس کنم . از همه شما عزیزان خواهشمندم در مورد این پست به مباحثه بپردازیم و بحث مطروحه را باز کنیم و این بحث را به چالش بکشیم . این بحث  ها از مباحث مهم موجود در زندگی ما انسان هاست .  از شما دوستان می خواهم هر آنچه در این موارد به ذهنتان خطور کرده  که من به آنها اشاره نکردم اشاره کنید . به امید تنویر افکار ..............................

 

  

English

 

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people
Living life in peace...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one


I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

 

 

فارسی

 

 

 

تصور کن بهشتی وجود ندارد *

 

 

سهل است اگر تلاش کنی

 

 

هیچ دوزخی زیرمان نیست

 

 

بالای سرمان تنها آسمان است

 

 

تصورکن تمام مردم

 

 

برای امروزشان زندگی می کنند ... **

 

 

تصور کن کشوری وجود ندارد

 

 

تصور کردنش سخت نیست

 

 

هیچ چیزی برای کشتن ومردن وجود ندارد

 

 

و هیچ مذهبی نیز وجود ندارد ***

 

 

تصورکن تمام مردم

 

 

در صلح زندگی می کنند ... ****

 

 

شاید بگوئی من خیال بافم

 

 

اما فقط من نیستم ( که اینگونه فکر می کند )

 

 

امیدوارم روزی به ما بپیوندی ( از لحاظ عقیدتی )

 

 

و دنیا یگانه خواهد بود

 

 

تصور کن مقامی وجود ندارد

 

 

شگفتا اگر بتوانی تصور کنی

 

 

نیازی به طمع و گرسنگی نباشد

 

 

بین مردم اخوت وجود داشته باشد

 

 

تصورکن تمام مردم

 

 

دنیا را با هم قسمت می کنند ... *****

 

 

شاید بگوئی من خیال بافم

 

 

اما فقط من نیستم ( که اینگونه فکر می کند )

 

 

امیدوارم روزی به ما بپیوندی ( از لحاظ عقیدتی )

 

 

و دنیا یگانه خواهد زیست

 

 

 

 

* برای من بعنوان یک شنونده این جمله بسیار تکان دهنده است . فکر می کنم کینان می گوید تصور کن بهشتی وجود ندارد حال آنکه منظورش اینست که اکنون که بهشتی وجود دارد وضعیت به اینگونه است اگر بهشتی نبود ( بهشت : یک انگیزه برای خوب بودن ) جهان به چه شکلی در می آمد . حال کینان می خواهد شما جهان را در آن وضعیت تصور کنید . لطفآ روی این لیریک تآمل و تعمق کنید .

 

  

**  به نظر من خیلی ها اکنون همین گونه زندگی می کنند . البته این نظر من است و به نظرم احتیاج به تصور کردن نیست چرا که چنین موردی بوضوح در اطرافمان دیده می شود . شاید کینان از به کار بردن فعل " تصور کن " قصدی داشته است . نظر شما چیست ؟؟؟؟ 

 

*** شخصآ معتقدم دین و مذهب مقوله ای شخصی است که افراد را محدود می کند . البته از کلمه "محدود" بار معنائی منفی آن را برداشت نکنید . بعبارت دیگر صرف نظر از اینکه ادیان مختلف ( اسلام , مسیحیت , یهودیت و ... ) خوبند یا بد کاملآ واضح است همه این ادیان انسان را مقید می کنند و این معنای محدودیت است . در واقع منظور من از محدودیت باید ها و نباید هایی است که در هر دینی وجود دارد ( صرف نظر از مفید بودن و یا نبودن آنها ) . حال اگر دین وجود نداشت ( یعنی همین جمله ای که کینان می گوید ) به نظر شما چه اتفاقی می افتاد ؟ . آیا می توانید تصور کنید ؟!!! . البته افرادی هستند که به هیچ دینی معتقد و پایبند نیستند ولی اینجا منظور اینست که اصلآ هیچ دینی وجود نداشته باشد ( بی دینی نیز نوعی دینداری است به این معنا که وجود ادیان بی دینی را به دنبال دارد ) . بحث دین و ادیان بسیار گسترده است فقط اگر بخواهم بطور موجز بگویم به قول یک جامعه شناس معروف خداوند آفریدگار انسانهای ترسو است این ادیان هستند که این ترس را کاهش می دهند و برطرف می کنند . دین به نظر من چیز بدی نیست ولی دین و مذهب باید شخصی باشد نه سیاسی و عمومی . یعنی شما می توانید به معنای واقعی دیندار باشید ولی نخواهید که هر وقت تلویزیون را روشن می کنید و یا در خیابان قدم می زنید شعار ها و نمادهای دینی را مشاهده کنید . در واقع استفاده ابزاری از دین موجب دین زدگی می شود . در مورد دین بسیار بسیار بیشتر از این می توان بحث کرد اما از آنجائی که باز کردن بحث دین خارج از حوصله خواننده است از شما می خواهم در این مورد نیز به بحث بپردازم .

 

 

**** صلح دستمایه بسیاری از هنرمندان برای خلق اثر در طول تاریخ بوده و آثار بسیاری با این مضمون ( بطور کلی یا بطور جزئی ) خلق شده اند . تصور این موضوع یعنی زندگی همه مردم در صلح هم اکنون به نظر من غیر ممکن است . به اعتقاد من هیچ گاه این امر محقق نمی شود چرا که یکی از ابعاد بشر بعد حیوانی اوست و بسیاری از بد بختی های بشر از بعد حیوانی وجود انسان سرچشمه می گیرد .

 

 

***** در موزیک ویدئوی این آهنگ من توانستم این موارد را مشاهده کنم . مواردی که بسیار مشخص و ساده به تصویر کشیده شده اند :

 

تکنولوژی , ثروت , جنگ , سیاست , آزادی , مذهب و اعتقاد ,  شادی , تفاوت در نوع زندگی , اختلاف طبقاتی , قدرت , مواهب طبیعی , وسعت جهان , حرص و طمع و گرسنگی و فقر .

 

طبق معمول همیشه در این ویدئو اعضای گروه کمترین سهم تصویری را دارند . در واقع آنها در این ویدئو حضور ندارند !!! مثل ویدئوی آهنگ The Outsider از آلبوم Thirteenth Step ( 2003 ) که در آن موزیک ویدئو نیز به هیچ وجه حضور ندارند . لطفآ به نوع چینش این مفاهیم و واقعیات دقت کنید .

  

  

حال به نظر شما کینان خیال باف است ؟؟!!